Headship

 

 

 

 

 

  

 

Head of the Council of the INGO“Luhanske Zemliatstvo”

Vadym Goran

 

DeputyHead of the Council of the INGO“Luhanske Zemliatstvo”

Mikhailo Galych

 

 

Council of the INGO“Luhanske Zemliatstvo”

 

1. Oleksandr Antypov

2. Maryna Bukaieva

3. Yurii Vandyn

4. Oleksii Zolotariov

5. Andrii Kyslynskii

6. Yurii Kryzkii

7. Serhii Osmukhin

8. Vasyl Pykulyk

9. Liliia Popova

10. Serhii Popov

11. Oleksii Ronis

12. Roman Solodkyi

13. Yaroslav Stratovych

14. Yurii Ternykov

15. Yevhen Trubnykov

16. Ihor Chypenko

17. Petro Chubarov